De Stichting heeft ten doel:

Aandacht, liefde, humor en afleiding te bieden aan kinderen en volwassenen in moeilijke situaties zoals ziekte, eenzaamheid, armoede en oorlog. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzenden van minimaal één clown naar ziekenhuizen, weeshuizen, centra voor straatkinderen, revalidatie centra, centra en gezinnen voor kinderen en volwassenen met een beperking, bejaardentehuizen, gevangenissen,  vluchtelingen kampen, zigeunerkampen en scholen.

 

 

 

Zie hier het:

BeleidsPlan