De Stichting heeft ten doel:

Aandacht, liefde, humor en afleiding te bieden aan kinderen en volwassenen in moeilijke situaties zoals ziekte, eenzaamheid, armoede en oorlog. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzenden van minimaal één clown naar ziekenhuizen, weeshuizen, centra voor straatkinderen, revalidatie centra, centra en gezinnen voor kinderen en volwassenen met een beperking, bejaardentehuizen, gevangenissen,  vluchtelingen kampen, zigeunerkampen en scholen.

Zie hier het Clownsplan 2014

(Het adres op het clownsplan klopt niet meer. )

Clownsplan 2014

                                    Enkele mooie contact momenten door de jaren heen.
Sicilia-2007-a-294.jpg

                                                kinderen in een zigeunerkamp op Sicilië, zomer 2007 

Armerina-63.jpg

Piazza Armeria ziekenhuis Sicilië 2006

imm023.jpg

                                    in zuid Italy in een centrum voor gehandicapte volwassenen 2003

Kerst-straatkk-tanzdscf0273.jpg

                                                                 Tanzania, Majia Chai 2004 UAACC