De Stichting heeft ten doel: aandacht, liefde, humor en afleiding te bieden aan kinderen en volwassenen in moeilijke situaties zoals ziekte, een handicap, eenzaamheid, armoede en oorlog. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitzenden van minimaal één clown naar ziekenhuizen, weeshuizen, centra voor straatkinderen, revalidatie centra, centra voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, gezinnen, particulieren, bejaardentehuizen, gevangenissen, vluchtelingen kampen, zigeunerkampen en scholen.

 

Adres op het Clowns plan klopt niet meer.

Zie hier het Clownsplan 2014

Clownsplan 2014

kinderen in een zigeunerkamp op Sicilië, zomer 2007

Armerina-63.jpg

Piazza Armeria ziekenhuis Sicilië 2006

imm023.jpg

in zuid Italy in een centrum voor gehandicapte volwassenen 2003

Kerst-straatkk-tanzdscf0273.jpg

Tanzania, Majia Chai 2004 UAACC