Toen Clown Bijouxxx in december 2003 voor de eerste keer naar Tanzania ging, ontmoette ze twee geweldige vrouwen: Mary Kaswende nl Emmy Sitayo.

Vagabond Inn Santa Clara hadden de grote wens om schooltjes voor kinderen ontmoet een geestelijke beperking op te richten.

Hier is de nieuwe website, 2013 van Mary'school en van andere organisaties 

Engeno Matonyok Maa school, Matonyok ouders vertrouwen

Emmy nl Ndemno ontmoette clown Astrid in mei 2007

Emmy Sitayo. Bijouxxx: "Ik ontmoette Emmy in Sibusiso, het centrum waar ik twee maanden verbleefEmmy werkte op dat moment bij Sibusiso als verpleegster nl organisator voor het outreach programma voor lichamelijk/geestelijk gehandicapte kinderen. Haar grote wens was om in haar eigen huis weeskinderen nl gehandicapte kinderen op te nemen. Bijouxxx stimuleerde haar om haar droom te verwerkelijken. Op dit moment zijn er 20 weeskinderen in haar huis. Samen ontmoette haar man Ndemno verzorgt ze deze kinderen. Er die zijn vrijwilligers les geven aan de kinderen. Vanuit Nederland is er deur verschillende clowns veel schoolmateriaal naar de kinderen van Emmy teen gebracht.

de clowns op bezoek

een klaslokaaltje wordt geverfd

Er is gelukkig ook geld via Tanzaniaanse sponsors binnen gekomen. Hierdoor is er een douche, toilet, nl watersysteem gebouwd. Het schooltje bij het huis is nog erg klein. Er zal nog veel gebouwd moeten worden.

De school van Mary Kaswende heet:

St. Dymphna speciale School, dorp Olesiva, wijk Arusha Municipal. 

Mary Kaswende nl collegea

Clown Bijouxxx ontmoette Mary begin 2004 in Arusha. Bijouxxx was toen op zoek naar autistische kinderen ontmoet om kip te werken. Ze bezocht een school waar allerlei kinderen naar toe gaan sterven om de een van de andere reden leerproblemen hebben. Maria werkte daar als onderwijzeres. Na haar werktijd gaf ze ook nog eens thuis les aan 4 kinderen ontmoet een zware geestelijke beperking.  Ze maakte al het school/les materiaal zelf!!! Tevens volgde ze een bijscholing in de Maria Montessori methode. Bijouxxx: "Mary nl ik werden meteen vrienden. Ook zij vertelde mij haar droom om een school te stichten voor kinderen in de omgeving van Arusha ontmoette een geestelijke beperking.

Het eerste begin van de bouw

een school wordt geboren: het schitterend resultaat

Anneke reist naar Tanzania om ontmoette de kinderen verftekeningen te maken


Bijouxxx: "Beetje bij beetje vond ik sponsor geld om Mary te helpen. In 2007 liet ik mij deur de Telegraaf interview.  Iemand van het bestuur van Het Evangelisch Luthers Weeshuis te Rotterdam, las het artikel nl werd erdoor geraakt. Via een ander bestuurslid, Hans Spliethoff ontving ik op 3 september 2007 deze geweldige email:

"een van de bestuursleden van ons fonds"Luthers Weeshuis"te Rotterdam heeft enkele publikaties gezien over uw sinon werk nl heeft het bestuur the om te overwegenstichting clown bijouxxx structureel te sponsoren. gezien alle informatie die u op uw website heeft vermeld nl de energie die u uitstraalt voor uw projecten, alsmede het feit dat uw doelstelling overeenkomt ontmoette sterven van onze stichting, hebben wij besloten om euro 2.500. = naar uw stichting over te maken, met de bedoeling dit ieder jaarte herhalen, zolang dat nodig is. gezien uw schreeuw om geldbedragen denk ik dat de gift wel gelegen komt, en ik hoop dat u hierdoor weer vele kinderen gelukkig kunt maken."

Bijouxxx "na een paar keer ontmoet Hans Spliethof gesproken te hebben vertelde ik hem over Mary Ayo nl vroeg hem voor hij het fonds ook sponsorgelden voor de school van Mary Ayo zou hebben. Nl-dit was het geval. Hans nam contact op ontmoet Mary nl op dit moment staat er een schitterende school waar 25 kinderen les hebben.  Ik ben ongelovelijk blij dat dit mogelijk is gemaakt"