In februari werd 2010 Clown Bijouxxx 10 dagen in Arusha om daar de kinderen bij Mary Ayo school nl Emmy Sitayo weeshuis te bezoeken.